Storitve


Nepremičninsko posredovanje

Pomagamo vam hitro, brez zapletov in po najboljši ceni prodati ali oddati vašo nepremičnino. Poskrbimo za vse postopke (profesionalno oglaševanje, ogledi, pogajanja, pogodbe, pomoč kupcu pri pridobitvi kredita) in vam pri tem ves čas pravno svetujemo. Naše cene so konkurenčne, prodajamo in oddajamo pa samo preverjene in kvalitetne nepremičnine, ki jih najdete na tej povezavi WWW.KRUPIC-NEPREMICNINE.NET .

Pravno svetovanje

Imam potrebno pravno izobrazbo - univerzitetni diplomirani pravnik Pravne fakultete Ljubljana (diploma 1998) in podiplomsko izobrazbo Master of Laws, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Kraljevina Nizozemska – LL.M. (diplomi 1999). Izvajam pravno svetovanje in strokovno pomoč, vključno z izvedbo vseh potrebnih konkretnih postopkov na področju nepremičninskega, stvarnega, gospodarskega, delovnega in upravnega prava. Hitri pravni nasveti že od 25 € / pol ure.

Izdelava pogodb

Izdelam vse vrste pogodb, aktov in dokumentov, na konkretno dejansko stanje in situacijo, na področju nepremičnin, delovnih razmerij, poslovanja in upravnih zadev. Izdelava pogodbe že od 50 € na pogodbo.

Gradbena in uporabna dovoljenja

Kot načelnik Upravne enote Velenje (2008 -2016) sem si pridobil številne izkušnje in detajlno poznavanje področja dela upravnih organov. Nudim vam pridobivanje vseh vrst gradbenih in uporabnih dovoljenj, vključno s projekti in geodetskimi opravili, v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki ter zastopanje v pritožbenem postopku.

Oblikovanje etažne lastnine

V sodelovanju z izkušenim geodetskim podjetjem izdelujem akte in sporazume o oblikovanju etažne lastnine ter v sodelovanju z notarjem poskrbim za vpis v zemljiško knjigo in kataster stavb. Cena akta oz. sporazuma o etažni lastnini že od 150 € / enoto.

Poslovno svetovanje

V gospodarstvu delam od leta 1999. Uspešno svetujem in strokovno pomagam, vključno z izvedbo vseh potrebnih postopkov glede organizacije in sistemizacije ter opisov delovnih mest, sistemov kakovosti in javnih naročil ter vseh potrebnih pravnih aktov v podjetju.

Predavanja in usposabljanja

Imam izkušnje kot bivši asistent na Pravni fakulteti v Mariboru, kjer sem sodeloval s prof.dr. Matjažem Tratnikom. Izvedel sem številna predavanja za različne ustanove in združenja. Skupaj s priznanimi strokovnjaki izpeljem predavanja in usposabljanja na pravnem in poslovnem področju.